♫musicjinni

Movies | TV Shows | Anime

חוקר בחקירה: עדות תנ"צ יואב תלם במשפט נתניהו מגלמת את כל מה שרקוב במשטרה ובפרקליטות

נצ"מ בדימוס אבי וייס ואלי ציפורי : למה תנ"צ יואב תלם חייב לסיים את תפקידו והיום?

בראשי: תנ"צ תלם מביך בפעם השניה בכך שלא מספק תשובות כיצד הגיעו לחקירות שפוגעות בזכויות האדם!

שידור חי 31.1.2023 המשך חקירתו הנגדית של תנ״צ יואב תלם

שידור חי - 1.2.2023 - המשך חקירתו הנגדית של תנ"צ יואב תלם ע"י עו"ד בן-צור

שידור חי 30.1.2023 - חקירתו הנגדית של תנ״צ יואב תלם תיק 4000

27.01.2023 אבי וייס: 👈 האם החשיפות בחקירתו הנגדית של תנ"צ יואב תלם תובלנה לזיכוי הנאשמים בתיק 4000?

אבי ווייס: תנ"צ תלם הודה שהוא שיקר בטלוויזיה בנושא הפגסוס ובמעשים אסורים בחקירת האלוביצ'ים!

שידור חי 23.1.2023 חקירתו הראשית של תת ניצב יואב תלם

שידור חי 25.1.2023 המשך חקירתו הנגדית של עד התביעה תנ"צ יואב תלם

שידור חי 24.1.2023 המשך חקירתו הנגדית של עד התביעה תת ניצב יואב תלם

קוברסקי: תארו לעצמכם שבשש בבוקר פורצים אליכם הביתה עשרות בלשים ותנ"צ תלם מודה שזה היה למען הפחדה!

20/01/2023 נצ"מ בדימוס אבי וייס בחשיפה חשובה מאוד לקראת השבוע הבא - חקירתו של תת ניצב יואב תלם

אבי וייס מפרט את השקרים של תת ניצב יואב תלם ומסכם: הוא הוצנח לתפקידו וכנראה שלא יקודם!!

נצ"מ בדימוס אבי וייס על הסודות של אבי חימי והאם יש לו איזה קשר לתיק 4000?

נצ"מ בדימוס אבי וייס: האם קצין בכיר במשטרת ישראל יכול לכפור במדע ולהישאר בתפקידו?

ספייס משפט נתניהו #45 - עדות ראש צוות החקירה תיק 4000 תנ"צ יואב תלם

בראשי תלם מתגלה כמבוכה: סגן ראש אגף חקירות במשטרה שאמור לדעת בע"פ זכויות נחקרים, לא מכיר אותן?

צביעות: המפגינים שזועקים זכויות הפרט מחאו כפיים לפרקליטות שהתעללה בנחקרים במשפט נתניהו נגד החוק

קוברסקי: מסתבר שתלם כפה "תזה" על פילבר הנוגדת את עדותו במשך 7 חודשים, ללא שעימת אותה מול ראיות!!

27.01.2023 נצ"מ בדימוס אבי וייס: על השבוע הלא מוצלח של תנ"צ יואב תלם בביהמ"ש המחוזי בי-ם.

וייס: השבוע התגלה שהפרקליטות והמשטרה היו מתואמים עם השופטת פוזננסקי שנתנה להם הארכות מעצר כרצונם

אכלנו 200 ביצים קשות!! (אינדה ופסטיביי הקיאו!!)

אלי ציפורי: האם הפרקליטות עודדה את אלוביץ' להעיד עדות שקר במשפט נתניהו?

הגן של יואבי

24/01/023 נצ"מ בדימוס אבי וייס ואלי ציפורי :הסודות של תפירת תיק 4000 ע"י תנ"צ יואב תלם - נחשפים.

עושה 100 חובות ב24 שעות!! (עם אינדה)

אני וים נפרדנו? (הלכנו למכונת אמת)

אבי וויס באמירה מזעזעת: כמו במשפט דרייפוס שם הקצין הגבוה הסתיר את הראיה המזכה, כך נהג תנ"צ תלם!!

מי אמר מה - אינדה גיימרוס & פסטיגל על פסטיגל

Disclaimer DMCA